Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

How to Create YouTube Photo Slideshows - A Good Alternative to Animoto

YouTube Photo Slideshows don't have a time limit other than the standard 15 minute limit applied to all new YouTube accounts (there are work-arounds for this). YouTube Photo Slideshows allow you to specify the length of time that each image is displayed for. After uploading your images you can use the annotations tool to add as much text as you like to each frame of your video. If you're working in a school that uses Google Apps for Education, your students can use their log-in credentials on YouTube so they don't have to create separate usernames and passwords.

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να δημιουργήσετε και δημοσιεύσετε τα slide shows σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου